Kresťania pomáhajú deťom z ulice v Petrohrade

Ekumenická komunita Ofenzívni mladí kresťania z Reichelsheimu v Nemecku vlani podporili ruské deti z ulice v Petrohrade sumou 100 tisíc €. Za peniaze kúpili byty pre maloletých bezdomovcov , v ktorých sa o ne starala iná partnerská kresťanská organizácia "The Harbour" – Prístav. Evanjelikálna organizácia sa stará o asi 180 bezprízorné deti a mladistvých. "Prístav" im zabepezpečuje nielen bývanie, ale aj terapeutickú stránku a zapájanie sa do cvičebných dielní. Súčasne sa deti zoznamujú s kresťanským vierou.

(www.idea.de)

Komentovať