Z listu M.Luthera kurfirstovi Fridrichovi

Z listu M.Luthera kurfirstovi Fridrichovi

30. OKTÓBER – Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Žalm 46, 12. (Z listu kurfirstovi Fridrichovi, keď sa Luther zdržiaval na Wartburgu.)

     Napísal som svoju mienku ct.kurfirstovi z Božej milosti, aby vedel, že idem do W. pod istejšou ochranou, ako je kurfirstova. Nemám ani v úmysle požadovať ochranu cteného kurfirsta. Veru, myslím si, že by som mohol ct.kurfirsta lepšie ochraňovať než on mňa. 

     Okrem toho, keby som bol vedel, že ma ct.kurfirst môže a chce ochraňovať, nebol by som s tým súhlasil. V tejto veci nemôže a nemá nijaký meč rozhodovať a pomáhať; tu musí konať sám Boh bez akjekoľvek ľudskej starostlivosti a pričinenia. Nuž, kto najpevnejšie verí, je najdokonalejšie chránený.

      A keďže cítim, že ct.kurfirst je ešte veľmi slobodný vo viere, nemôžem ho v nijakom ohľade pokladať za takého, ktorý by ma mohol ochraňovať a zachrániť. Keby ct.kurfirst veril, videl by Božiu nádheru; preto však, že neverí, nevidel nič.

                           Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať