Ordinácia v Bielorusku

23. októbra t.r.bol vo svojom cirkevnom zbore Lida, Bielorusko ordinovaný diakon Sergej Heil. Ordináciu vykonal biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Litvy Mindaugas Sabutis. Asistovali mu prezes Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Republike Belarus Vladimir Mayerson z Bobruiska, pastor Valerij Šaronov z Vitebska a pastor Richard Dokšas z Vilniusu,Litva. Pozdravný list biskupa H.J. Voigta zo sesterskej SELK v Nemecku prečítal pastor tejto cirkvi  Hans Georg Walesch z Klitten.

(www.selk.de)

Komentovať