Konferencia “500 rokov reformácie na Slovensku”

Konferencia “500 rokov reformácie na Slovensku”

Milé sestry, milí bratia, v roku 2017 si značná časť celosvetovej populácie pripomína 500. výročie reformácie. Reformácia ovplyvnila nielen smerovanie cirkvi, ale priniesla i mnoho zmien v oblasti rozvoja spoločenskokultúrneho,
politického a ekonomického života, ktorý sa rozšíril z európskeho kontinentu do všetkých kútov sveta.
Na 500. výročie reformácie sa v tomto roku upriamuje pozornosť svetových médií. Prvou významnou ekumenickou spomienkou na reformáciu bolo evanjelicko-katolícke stretnutie 31. októbra 2016 v evanjelickej katedrále v Lunde vo Švédsku za účasti pápeža Františka. Vrcholom osláv bude slávnosť pripomienky 500. výročia reformácie dňa 31. októbra 2017 vo Wittenbergu.
V tomto roku prebieha množstvo významných medzinárodných akademických podujatí.
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa taktiež zapojí do akademickej diskusie pri príležitosti tohto významného jubilea. V dňoch 12. – 15. septembra t.r. sa koná medzinárodné vedecké sympózium nesúce názov: „500 rokov reformácie na Slovensku“.
Je nám cťou, že nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.
Svoju účasť a podporu vyjadril aj veľvyslanec Nemeckej spolkovej republiky. Slovenské národné múzeum vyjadrilo svoju podporu sympóziu vo forme výstavy o reformácii.
Sympózium obohatia príspevky 71 prednášateľov z Českej republiky, Izraela, Kanady, Nemeckej spolkovej republiky, Nórska, Rakúskej republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky a USA.
Hlavným prednášateľom je celosvetovo uznávaný odborník prof. Robert A. Kolb z Concordia Seminary, St. Louis, USA.
Vážení čitatelia, dovoľte mi, aby som Vás týmto srdečne pozval na medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“.
Zostávam s úctivým pozdravom, V Bratislave, dňa 05. septembra 2017
doc. Ľubomír Batka, Dr. theol. dekan EBF UK

Komentovať