Spomienková slávnosť na J.M.Hurbana a odhalenie pamätnej tabule v Hlbokom

Spomienková slávnosť na J.M.Hurbana a odhalenie pamätnej tabule v Hlbokom

ECAV na Slovensku

( spolu s Trnavským samosprávmym krajom,obcou Hlboké, Záhorským osvetovým centrom Senica a Záhorským múzeom Skalica) pozývajú na

Spomienkovú slávnosť a odhalenie pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom 17.seútembra 2017,

pri 200.výročí narodenia J.M.Hurbana.

Program:

9.00 Stretnutie hostí na Obecnom úrade Hlboké

10.00 Slávnostné služby Božie – evanjelický kostol, slávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Miloš Klátik

Komorný spevácky zbor ECAV Senica

/ priamy prenos SLB v RTVS – STV na Dvojke/

 

presun k Mohyle J.M.Hurbana na cintoríne

 

11:45 Slávnosť pri mohyle J.M.Hurbana

hymna SR – Komorný spevácky zbor ECAV Senica

báseň: Juaj Sarvaš

príhovory hostí

zasadenie lipy

hymnickýá pieseň: komorný spevácky zbor ECAV Senica

 

presun k Pamätnej izbe J.M.Hurbana

 

12.30  Slávnostnéé odhalenie Pamätnej tabule J.M.Hurbana

Pieseň: Ivan Ožvát

príhovor predsedu TTSK Tibora Mikuša

slávnostné odhalenie Pamätnej tabule J.M.Hurbana

prehliadka Pamätnej izby J.M.Hurbana

 

Po slávnosti: prípitok v ev. fare

SLÁVA  NÁRODA HODNÁ JE OBETÍ

 

Komentovať