14. november -Deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov vo svete

Svetová evanjelická aliancia vyzvala kresťanov, aby sa 14. novembra t.r. zapojili do celosvetového dňa modlitieb za prenasledovaných kresťanov vo svete. Podľa odhadu je takýchto do 200 miliónov.Najviac trpia v Nigérii, Severnej Kórei, Iráne a Egypte. Modlitby sa majú konať v určenú hodinu počas bohoslužieb, spoločenských či biblických hodín. V minulých rokoch sa týchto modlitieb zúčastnilo okolo 60 tisíc kresťanských zborov vo viacej ako 100 krajinách sveta. 

(www.idea.de)

Komentovať