Služby Božie na pamätnom mieste Veľkej Moravy a husitského tábora, v Ducové

Cirkevný zbor ECAV Piešťany usporiadal pri príležitosti spomienky na apoštolov Petra a Pavla, Cyrila a Metoda a majstra Jana Husa slávnostné služby Božie na pamätnom mieste Veľkej Moravy a husitského tábora, zvanom Kostolec, v obci Ducové.

Na tomto pamätnom mieste, ktoré je aj Národnou kultúrnou pamiatkou, sa nachádza veľkomoravský veľmožský dvorec z 9. storočia, ktorý plnil správnu a vojenskú funkciu v období Veľkej Moravy, a časti základov rotundy, ktorá tu stála. Na tomto mieste pravdepodobne bol aj tábor husitov v 15. storočí, čo dosvedčujú ďalšie archeologické nálezy. Svojím významom je naozaj pamätným miestom s krásnym výhľadom, vhodným, aby sme si na ňom aj evanjelickými službami Božími pripomenuli spomínané osobnosti.

Obec Ducové s touto významnou pamiatkou je diasporou piešťanského evanjelického cirkevného zboru; nachádza sa na polceste medzi matkocirkvou Piešťany a dcérocirkvou Nová Lehota. Zborový farár ThDr. Branislav Dolinský v kázni založenej na slovách z 18. žalmu i farár Mgr. Michal Vogl z partnerského cirkevného zboru z Uhorského Hradišťa na Morave pripomenuli duchovný zápas, ktorý treba viesť a ktorý vyhrávame, ak Hospodin je našou skalou, hradom, pevnosťou.

Účinkovala mládežnícka kapela z Bratislavského seniorátu a svojím vystúpením sa predstavili aj deti s mamičkami zo súboru Pacholíček, ktorý sa stretáva pri cirkevnom zbore. Historické boje pripomenula aj možnosť lukostreľby, ktorú si mohli účastníci vyskúšať.

Súčasťou zborového dňa bolo pohostenie v Kultúrnom dome v Ducovom. S našimi hosťami z Moravy sme popoludní putovali aj k neďalekému hradu Tematín, kde nás sprevádzal člen cirkevného zboru Mgr. Mojmír Choma, ktorý sa angažuje za záchranu tohto hradu. Mnohí cirkevníci prejavili obetavosť pri príprave zborového dňa a účastníci prežili požehnané chvíle. Ďakujeme Pánu Bohu, že nás posilnil, i všetkým, ktorí s ochotou poslúžili.

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 12.7.2017
Zdroj: www.ecav.sk

Komentovať