J. S. Bach – duchovný odkaz Schemelliho zbierky v Bratislave, Skalici, Vrbovom a Modre

Občianske združenie Harmonia Seraphica Bratislava uvádza koncerty piesní a kantát pre sólový spev a čembalo v rámci festivalu Johann Sebastian Bach – Slovensko 2010 k 325. výročiu narodenia a 260. výročiu úmrtiu Johanna Sebastiana Bacha, pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry na Slovensku a a začiatku Adventu. Na koncertoch účinkujú poprední slovenskí umelci, špecializujúci sa na interpretáciu barokovej hudobnej tvorby – spevák Jaroslav Pehal a čembalista Peter Guľas. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR a cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave, Skalici, Vrbovom a Modre.

 
Johann Sebastian Bach
– duchovný odkaz Schemelliho zbierky
 
Účinkujú:  Jaroslav Pehal – bas                  
               Peter Guľas – čembalo
Vstupné dobrovoľné
 
Štvrtok 25. 11. o 18.00 hod.  
Bratislava, Malý evanjelický kostol, Panenská ul.
 
Piatok 26. 11. o 18.00 hod.
Skalica, Evanjelický kostol
 
Nedeľa 28. 11. o 10.45 hod.
Vrbové, Evanjelický kostol
 
Nedeľa 28. 11. o  17.00 hod.
Modra, Evanjelický kostol
 
Infojaropehal@yahoo.com; 0918 497 237; www.juras.sk
 
Program koncertov:
 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):
 
1. Contrapunctus I. (Die Kunst der Fuge)
 
2. Abendlieder č. 2 (39), 3 (40) a 4 (43) – Večerné piesne
Der lieben Sonnen Licht und Pracht
Der Tag ist hin
Der Tag mit seinem Lichte
 
3. Praeludium und Fuge D-dur (Das Wohltemperierte Clavier II.)
 
4. Von der Geburt Jesu Christi č. 12 (187), 13 (194) a 16 (203)
– O narodení Ježiša Krista
Ermuntre dich, mein schwacher Geist
Ich freue mich in dir Ermuntre dich, mein schwacher Geist
O Jesulein sűss, o Jesulein mild
 
5. Praeludium und Fuge E-dur (Das Wohltemperierte Clavier II.)
 
6. Cantata „ Amore traditore“ für Bass und Cembalo obligato
Aria: Amore traditore
Recitativo: Voglio provar, se posso…
Aria: Chi in amore ha nemica la sorte
 
7. Contrapunctus V. (Die Kunst der Fuge)
 
8. Auswahl der Lieder – Výber piesní:
Wie wohl ist mir č. 5 (40)
Liebster Immanuel, Herzog der Frommen č. 54 (761)
Bist Du bei mir
 
 
Georg Christian Schemelli (1678 – 1762) bol žiakom Svätotomášskej školy v Lipsku, neskôr pôsobil ako kantor v Treuenbrietzene a od roku 1707 až do konca svojho života pôsobil ako dvorný kantor v Zeitzi. Jeho spevník „Das Musikalisches Gesang-Buch“ je jediným známym dielom, nesúcim jeho meno, ktoré vyšlo v Lipsku v roku 1736. Táto pozoruhodná zbierka obsahuje 954 duchovných piesní, hoci iba 69 z nich v notovanom vydaní. Textovo sa piesne opierajú o tradíciu pietizmu (protestantské hnutie v 17. a 18. storočí zdôrazňujúce citovú zbožňosť pred náboženskou doktrínou, exaltáciu a aktivizáciu laikov), a vysoko pravdepodobne boli určené ako sprievody k domácim pobožnostiam veriacich. Mnohé z piesní majú charakter jednoduchších árií alebo chorálov.
Vzťah Schemelliho k Bachovi vznikol pravdepodobne prostredníctvom Bachovho syna Christiana Friedricha, ktorý takisto ako Schemelli študoval a pôsobil v Lipsku. Dnes nie je všeobecne známe, do akej miery sa Johann Sebastian Bach podieľal na kompozíciách piesní v zbierke, hudobní vedci a historici sa domnievajú, že s vysokou pravdepodobnosťou nespochybniteľné je Bachovo výlučné autorstvo troch zo 69 vydaných piesní, a to piesní č. BWV 452, 478 a 505. Avšak všetkých 69 piesní Schemelliho spevníka je dodnes zaradených v súbornom diele Johanna Sebastiana Bacha pod číslami BVW 439 – 507.
Je však vysoko pravdepodobné, že Bach bol inšpirátorom, lektorom a spolutvorcom veľkej väčšiny uvedených piesní, preto dodnes nezmenené uverejňovanie jeho mena ako autora zbierky je nesporne na mieste.
 

Komentovať