Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Pozvánka na Dištriktuálny deň ZD 2017

Bratia a sestry, Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ ECAV Sobotište Vás srdečne pozývajú na Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku na hrade Branč 5. júla 2017 (streda).

Na spomienkových slávnostných službách Božích o 10.00 hod. budeme spomínať na našich vierozvestov Cyrila a Metoda, Majstra Jana Husa i evanjelických martýrov cirkvi.

Kazateľom slova Božieho bude brat Mgr. Juraj Bálint, zborový farár z CZ Nadlak zo Slovenského evanjelického luteránskeho seniorátu v Rumunsku.

Slávnostné služby Božie budú obohatené vystúpením zborového spevokolu EFATHA z CZ ECAV Ostrá Lúka, detskej hudobnej skupiny z CZ ECAV Sása a hudobnej skupiny „Switch On“ z CZ ECAV Vrbovce.

Pre deti sú pripravené detské služby Božie a rôzne animácie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na Branči.

Zdroj: ecav.sk

Martina Krivdová, BÚ ZD vo Zvolene, vmv(at)zdecav.sk | 30.6.2017

Komentovať