Všemohúci, večný a milosrdný Pane Bože

Všemohúci, večný a milosrdný Pane Bože

Všemohúci, večný a milosrdný Pane Bože, Ty, ktorý naše deti povolávaš z tohto biedneho a prevráteného sveta cez časnú smrť a berieš ich k sebe, aby nezahynuli v hriechu, ale prišli k životu večnému. Pokorne Ťa prosíme, láskavo nám popraj tú milosť, aby sme sa z odchodu našich detí nermútili, ale uznávali za Tvoju vôľu, že Ty nám ich dávaš a zase ich povolávaš k sebe do kráľovstva svojho, pre Syna Tvojho, Pána a Spasiteľa nášho. Amen.

Komentovať