ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

ŠTÚDIUM na EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTE

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2017/2018 sa uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov:
Evanjelická teológia – (5-ročné denné spojené magisterské štúdium):

– príprava na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v.

– všeobecné štúdium evanjelickej teológie
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii

(3-ročné denné bakalárske štúdium a nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)

v spolupráci s Filozofickou fakultou UK nasledovné možnosti kombinácií:

– s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)

– s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)

– s učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)

– s učiteľstvom maďarského jazyka a literatúry (Bc., Mgr.)

– s učiteľstvom histórie (Bc., Mgr.)

– s učiteľstvom filozofie (Bc., Mgr.)
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

(3-ročné denné alebo 4-ročné externé bakalárske štúdium)

 

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

(2-ročné denné alebo 3-ročné externé magisterské štúdium)

Podrobné informácie o študijných programoch a podmienkach prijatia nájdete na adrese: www.fevth.uniba.sk – v sekcii „Štúdium“, podsekcii „Pre uchádzačov o štúdium“..

Prihlášky na štúdium je nutné podať elektronickou formou cez www.fevth.uniba.sk, následne vytlačiť, podpísať a s požadovanými povinnými prílohami zaslať do 31. júla 2017 na adresu:

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Bartókova 8

811 02 Bratislava 1

Komentovať