Keď bolí zub…

Pavel Jakobei: Modlitba trpiaceho bolesťou zubov

Ó, milý Pane Bože, keď teraz trpím veľkou bolesťou zubov, pripomínam si tú nevysloviteľnú bolesť, ktorú budú na veky znášať zatratení v pekle. Lebo keď už jeden nezdravý zub robí človeku takú neznesiteľnú bolesť, čo už len bude v pekle, kde zatratenci budú mučení hroznou bolesťou všetkých údov, ba aj duše a pocítia večné mučenie a trápenie. Preto sa k Tebe samému v tomto čase utiekam; ach, zanechaj svoj hnev a súd pre zmierenie skrze Tvojho Syna.

Ak však má byť tak a nie inak, že pre hriech trestať musíš, tak ma páľ, sekaj, bi, ale odpusť mi a daj, aby som sa zlého varoval. Daj mi trpezlivosť, odpusť zlosť, popraj mi srdce poslušné, vzdiaľ odo mňa reptanie, aby som nestratil večné spasenie. Učiň so mnou ako Ty chceš, Tvojmu káraniu sa poddám vždy, len ma vo svojej prísnosti Pane, nikdy nezavrhni od seba. Amen

Komentovať