malý a ešte menší

 Dvaja kamaráti sa pred kostolom stavili, kto dá menší milodar.Keď okolo nich prechádzal kostolník, prvý mu dal desaťhaliernik a víťazoslávne pozrel na svojho kamaráta.

–To bolo za oboch- povedal bez zaváhania druhý.

6 Komentáre k “malý a ešte menší

  1. tabak

    Dušička prišla do neba. Unudená, po roku prosí svätého Petra, aby jej dovolil pozrieť sa, ako to vyzerá v pekle. Svätý Peter súhlasil a dušička na svoje veľké prekvapenie vidí, že v pekle sú všetci veselí, šampanské tečie prúdom a všetci spievajú a tancujú. Dušička teda uprosila svätého Petra, aby ju natrvalo preložil do pekla. Svätý Peter len pokrčil plecami a vyhovel jej.

   Sotva však dušička prekročila bránu pekla, zdrapili ju dvaja službukonajúci čerti a už ju aj ťahajú ku kotlu s vriacou smolou.

   -To bude omyl! -vydesene kričí dušička.

   -Ja chcem ísť tam, kde je tanec a zábava!

   -Pozri,- so smiechom vraví jeden čert druhému,-

   -ďalší hlupák, čo naletel na našu reklamu! 

   1. tabak

     Chvastali sa dvaja farári, ktorý z nich vie lepšie kázať.

    Prvý hovorí:

    -Ja som mal v nedeľu takú kázeň, že všetci chlapi plakali ako malé deti!

    Druhý nato:

    -To nič nie je! Ja som mal kázeň o potope sveta a všetky prítomné ženy si začali vyhŕňať sukne, aby sa im nenamáčali vo vode!

    1. tabak

      -Zo skúsenosti viem, že u kanibalov nikdy žiadny misionár dlho nevydržal,- vravel jeden biskup druhému.

     -??

     -Každého mali hneď plné zuby!

     1. tabak

       Nový kňaz sa pýta farníčky, ako sa jej páčia jeho kázne.

      -Sú skutočne skvelé, velebný pán!-nadšene odvetí farníčka a dodá:

      -Kým ste sem neprišli, vôbec sme nevdeli, čo je hriech!

     2. tabak

       Spovedá sa vodič:

      -Otče, zrazil som ministra!

      -Najskôr hriechy, potom zásluhy!

Komentovať