Nestor Friedrich – nový prezident ELC v Brazílii

23. okt.t.r. na 27. synode Evanjelicko luteránskej cirkvi Brazílie bol za nového prezidenta (biskupa) tejto cirkvi zvolený farár Nestor Friedrich. Pred ôsmimi rokmi bol povolaný za gen. tajomníka. Teraz vystrieda svojho predchodcu Waltera Altmanna, ktorý konc. decembra 2010 odchádza do penzie. Na Friedricha čaká mnoho výziev: pastorálne sprevádzať zbory, posilniť komunikáciu vnútri cirkvi, podporovať dialóg medzi rôznymi formami pobožnosti a uspôsobiť cirkevný úrad tak, aby mohol slúžiť celej cirkvi.

/www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať