V Budapešti sa stretli ERC MR a SR

27. októbra t.r. sa v Budapešti stretli na rokovaní zástupcovia Ekumenických rád cirkví Maďarska a Slovenska. Viedli ich predsedovia : em. ev. biskup Szebik Imre, predseda ERC MR a gen. biskup ECAV Miloš Klátik , predseda ERC SR. Delegácie sa vzájomne informovali o stave cirkví a právnom postavení vo svojich krajinách, o vykonaných podujatiach v poslednom období, kedy sa konalo takéto stretnutie naposledy v slovenskom Komárne. Obe ERC budú aj naďalej sledovať legislatívu jazykového zákona a zákona o dvojakom občianstve. Potvrdili pokračovanie spolupráce oboch grémií. Skúmali možnosť tesnejšej spolupráce ERC Visegrádskej štvorky. Predmetom bola aj spolupráca v oblasti ekológie a vedení formy a obsahu dialógu s islamom a inými náboženstvami. Slovenská strana otvorene privítala návrh partnerskej strany, aby v budúcom roku, kedy bude MR predsedať EU, sa obe ERC zapojili do podujatí cirkví ,ktoré sa budú v tejto súvislosti konať. Podobne schválili návrh vzájomnej výmeny kazateľov počas Ekumenického modlitebného týždňa v budúcom roku. Budúce stretnutie oboch ERC bude na Slovensku.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať