Vytvorili Reformovanú rozhlasovú radu Karpatského oblúka

V maďarskom stredisku Mályi Mécses vytvorili delegáti reformovaných dištriktov z Karpatského oblúka , reformovaných rozhlasov a zástupcov Emission také teleso, ktorého úlohou bude vypracovanie spoločnej misijnej stratégie rozhlasu pre Karpatský oblúk. Na porade sa zúčastnili delegáti dištriktov ref. cirkvi z Maďarska, Podkarpatska, Slovenska, Sedmohradska a piatich reformovaných rozhlasov.

(www.reformata.sk)

Komentovať