Vianočná banka starších žiakov (5)

Vianočné zvony (O8) 

Čože tie zvončeky toľko vyzváňajú?

tie iste radostnú správu pre nás majú!

Zvončeky, zvončeky, čože to len máte?

Aké nové zvesti toľko vyzváňate?

2.

Som VIERA!Som ZVON toho mena!

Nad celý svet je moja cena

a večnosť zvieram v svojej dlani.

Ja v živote i v umieraní

spojujem nebesá i Zem

a ľuďom záchranou byť chcem!

Som jediná, čo zachraňuje

pred Božím súdom posledným.

Jak vlny mora čas náš plynie

unáša ľudí morom tým,

až naša loďka k prístavu sa blíži…

No so mnou ti súd neublíži!

Čo sám máš, to je iba klam,

len prelud, vina, šaty staré,

čo musíš nechať pred bránou.

Ten zhliadne raz do Božej tváre,

komu je Viera záchranou!

3.

Zvon viery zvoní do diali,

aby sa ľudia nebáli.

Učme sa veriť úprimne,

Pán Boh pomôže vám i mne.

Veď ešte niky nesklamal

toho – kto Vieru v Neho mal!

Zvon viery zvoní do diali,

nech plameň sa v nás zapáli

a tak by všetko osvietil,

jak keď sa Kristus narodil!

To budú pravé Vianoce,

keď viery plameň v nás vzblkoce!

5.

Zvon viery zvoní do diali,

že všetci o to nestáli,

keď Pán Boh svetu dal svoj  DAR.

Verných je vždycky iba pár!

Však ja chcem zostať medzi nimi,

sláviť Ho spevmi vianočnými!

6.

Zvon  NÁDEJ som a voniam ránom,

ktoré víťazí nad nocou!

Ten, ktorý a stal z jasieľ Pánom

nad zúfalstvom a bezmocou,

ma opäť v život prebudil!

Z Jeho víťaztva som znovu živá!

Kto v nádeji sa k Nemu díva,

tomu ja vlievam nových síl!

Som kotva- pevne zachytená

o lásku Pána Ježiša.

V jej hĺbke, ktorá konca nemá,

tam zachytená pevne som

a čakám na deň zmŕtvychvstania…

Takto víťazím nad svetom!

Všetci: bim- bam -bom ..  3x

 

7.

Zvon nádeje nám vyzváňa,

blaží nás v chvíľach čakania.

veď preto prišiel do jaslí,

aby zachránil svet ten zlý…

A ty bys’ chcel nad všetkým zúfať?

Maj nádej v Neho! Uč sa dúfať!

8.

Bim-bam- bom..!…..(2x)

počujte vianočný zvon

Starosti odložte,

radosťou poskočte!

Ku jasliam priskočte,

nech stíchne ston!

 

9.

Bim- bam- bom!….2x

tak volá vianočný zvon!

Čujte ho národy,

zvestuje vám hody,

ak sa vám narodí

DNES v srdciach ON!

 

1O.

Bim, bam, bom!…..2x.

prehráva vianočný zvon

radostnú novinu,

že Boh v svojom Synu

zhladí našu vinu,

spokojí ston!

11.

Som zvon: LÁSKA!

Mnoho, mnoho slov

už ľudia o mne vyriekli.

Zneli jak flauta, vzácny kov!

Až zniesla som sa do jaslí

a telom som sa vtedy stala!

Nezvykle svet som objímala:

plačom novonarodeniatka!

…keď prišla tá Noc veľká, sladká…

hlas lásky z maštaľky znel sem.

A nepočula zem. A nepočula zem…

12.

Zvon lásky srdce hladí

majme sa ľudia radi!

A či to vieme? Nevieme!

Nenávisť často sejeme!

Ťažké to má Pán s nami…skrátka,

učme sa viac od Nemluvniatka!

 

13.

Zvon lásky zvoní do noci:

Bez Krista niet nám pomoci!

Len Ježiš tvojmu životu

dá jas, zaženie temnotu!

Jeho láska ťa bude viesť,

tou najsprávnejšou z všetkých ciest!

14.

Bim -bam – bom….(2x)!

Zvoní nám vianočný zvon!

Keď zaznie na veži,

nech nám duša beží,

kde Boží Syn leží,

v mestečku tom.

15.

Oj, krásnu novinu nesie váš jasný hlas.

Povedzte: Pán Ježiš zrodil sa aj pre nás?

Bim- bam -bom- vyzváňam novinu vesele,

Pán Ježiš zrodil sa – brat, sestra aj tebe!

Chceš pokoj v duši mať? V Ježiša len uver!

Do srdca verného, tak vojde Boží mier!

16.

Nuž nezabudli sme ani my, deti,

že zvonov posolstvo do sveta letí,

že je čas Kristovho narodenia,

počiatok ľudského vykúpenia!

Tak i my všetci v srdiečkach zvončeky máme,

spev náš, moditby, do služby dáme…

Budeme zvoniť a zvoniť a zvoniť…

kým Ježiš nebude v srdciach ľudí tróniť!

Poznámka: Je vhodné, keď všetky deti zazvonia na úvod i na záver zvončekami spolu. Pred veršom- jednotlivo.

Vhodné piesne: Zvonia zvony vianočné,…

alebo: Drahí moji…

Iná: Počujete spievať zvony vianočné?… 

Komentovať