V NALC menovali dekanov

V nedávno kreovanej novej Severoamerickej luteránskej cirkvi – NALC  exekutívny výbor tejto cirkvi dal súhlas biskupovi Paulovi Springovi, aby menoval nových dekanov pre cirkev. T.č. bolo menovaných 19 dekanov pre rozličné spolkové štáty USA. Ich práca vo funkciách je prechodná – na jeden rok. Budúci rok bude valné zhromaždenie, kde budú riadne voľby všetkých činovníkov cirkvi.

(www.thenalc.org)

Komentovať