Pripravme cestu Pánovi

Pripravme cestu Pánovi

Kráľ vekov prichádza a chce byť Hosťom naším,

pri dverách sŕdc klope, betlehemské Dieťa Božie.

Otvorme srdcia Mu, vytne z nich hriechu hložie,

otvorme, nech Jeho ohňom plá duša celá,

otvorme, prijmime Ježiša za priateľa.

 

Chce naším Hosťom byť, keď vonku vetry hudú,

zrovnajme chodníky k srdca nášho bránam,

z hriechu sa kajajme, volajúc: Hosana!

príď, Kriste, čakáme, chceme mať v Tebe Pána,

buď základ nádeje, pokoja, naša schrána. –

 

Dajme Mu Pánom byť navždy v našom žití,

Tomu, čo pokojom a mierom večným dýše.

Otvorme dokorán sŕdc všetky skrýše,

bohatý v daroch je, v dobrote, v láske, v službe,

obmyje hriechu čerň, zahojí rany ťažké.

 

Otvorme všetci sŕdc našich hlbiny,

keď vonku vetra van odvekú pieseň hudie,

by nešiel od nás preč po zamrznutej hrude

do iných klopať sŕdc, On, Dieťa slávne, Božie –

Dnes je čas konať. Dnes! Zajtra byť pozdno môže…

 (Gáll,Tomáš: Pripravme cestu Pánovi) 

Adventná báseň z CL, roč.77, Dec 1964, č.12

Komentovať