Pavel Proksa: Príď, slávna hviezda

Pavel Proksa: Príď, slávna hviezda

Príď, slávna hviezda z Jákoba,

Syn Boží večný, milovaný!

Zjav sa jak zora na svitaní,

moc Tvoja zlobu prekoná!

Príď s berou slávy a sily,

zavládni pravdou večnosti,

nám dožič jasu radosti,

príď, Spasiteľu náš milý!

Komentovať