Úrad kňaza bude pre ženy aj naďalej v EAC v PR neprístupný

Ako sme už písali, od 15. do 17. októbra t.r. zasadala v Bielsko-Bialej synoda Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Na programe o.i. bola aj otázka ordinácie žien v tejto cirkvi. Téma sa prerokúvala 16. októbra. Prebiehala prudká a búrlivá diskusia. Nakoniec bolo hlasovanie s týmto výsledkom: 33 synodálov sa vyslovilo proti ordinácii žien, 20 bolo za a siedmi sa zdržali hlasovania.

/www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať