Z myšlienok Dr. M. Luthera

Z myšlienok Dr.Martina Luthera 31.október – Pamiatka reformácie

Niet väčšieho hnevu, ako keď Boh mlčí a nehovorí s nami, ale necháva nás ísť a robiť tak, ako sa nám páči

Dobre sa hovorí, že listy od vrchnosti treba trikrát čítať, aby sme na nič nezabudli. Tým viacej Božie slovo treba čítať desať, sto i tisíckrát.

Najbohatší je ten, kto vie pravou vierou povedať: Môj Bože! Je na svete jedna zvláštna kniha, Písmo sväté, ktoré je oproti ostatným knihám ako slnce proti ostatnému svetlu.

Pravá, nešpekulatívna, ba možno povedať praktická teológia je: Ver v Ježiša Krista a konaj tak, ako ti povinnosti v tvojom povolaní kážu.

V ríši sveta je iba kráľ slobodný a všetci ostatní sú sluhami. V ríši Kristovej je iba Kristus sluhom a my sme slobodní.

Božie dary sú tu, ale oveľa väčím darom je ich vidieť a poznať.

Evanjelium má prenikavé oči a vidí hlboko do srdca.

Kde je dvadsať diablov, tam je aj sto anjelov. Keby tomu tak nebolo, potom by sme boli už dávno zničení.

Zdroj : Ev.východ X/10 prevzal Ľ.B.st.

Komentovať