Rokujú o budúcnosti cirkví

Viacej ako 4 tisíc vedúcich síl evanjelikálov a misijných expertov zo 190 národov sveta sa zišlo v Kapskom meste na 3. medzinárodnom kongrese  Lausannského hnutia pre svetovú evanjelizáciu. Kresťania z celého sveta budú tu od nedele 17. okt. až do 24. okt. t.r. diskutovať o možnostiach misie. Na programe sú tiež témy boja proti chudobe, zachovanie stvorenstva , náboženská sloboda a globalizácia.Lausannské hnutie do Južnej Afriky pozvalo aj svetovú Evanjelikálnu alianciu. Na záver majú prijať manifest, v ktorom evanjelikáli predstavia svoje stanoviská.

Lausanské hnutie si postavilo cieľ- osloviť evanjeliom všetkých ľudí vo svete. Prvá konferencia sa konala r. 1974 vo švajčiarskom meste Lausanne, odkiaľ hnutiu ostalo toto pomenovanie.Prvý raz sa tam prezentovali  evanjelikáli celého sveta ako samostatná časť ekumenizmu v protestantizme.

Na treťom kongrese v Kapskom meste sa zúčastňujú anglikáni, luteráni, reformovaní, metodisti, baptisti, letniční ako aj malé denominácie. Ako pozorovatelia sa zúčastňujú zástupcovia iných kresťanských konfesií: rímskokatolíkov, pravoslávnych a SRC.

(www.epd.de)

Komentovať