Prezident GAW na návšteve v Latinskej Amerike

Od 8. do 14. okt. t.r. vykonal gen. tajomník Spolku Gustava Adolfa v Nemecku farár Enno Haaks Evanjelicko-luteránsku cirkev vo Venezuele. Partnerská cirkev GAW má 2233 členov v šiestich cirkevných zboroch. T.č. je poznačená vnútorným napätím. Príčinou sú jednak dejiny vzniku zborov a jednak politická situácia v krajine. Kým misijné zbory vo štvrtiach chudobných vítajú socialistickú politiku v zdravotníctve a vzdelávaní, cítia sa diasporálne zbory vzniknuvšie z prisťahovalcov ohrozené bezprávím a bezohľadným znárodňovaním.  Haaks navštívil zbory, v ktorých sa pomocou  GAW realizovali projekty. 

Od 14. do 26. okt. t.r. navštívi gen. tajomník GAW E.Haaks aj zbory a zariadenia EC luteránskeho vyznania v Brazílii. Zúčastní sa spolu s prezidentom GAW W. Hueffmeirom zasadnutia synody tejto cirkvi. Od 23. do 24. okt. bude v meste Porto Alegre stretnutie zástupcov  pracovného spoločenstva GAW a evanjelickej diasporálnej práce v Európe a Brazílii. Na konzultácii si súčasne pripomenú 100 rokov práce GAW v Brazílii. Účastníkmi zasadnutia sú aj hostia z Nemecka, Nórska, Rakúska, Poľska, Rumunska  a Slovenska.

(gustav-adolf-werk.de)

 

Komentovať