Martin Modéus – nový biskup pre Linköping

14. okt. t.r. sa konalo druhé kolo volieb biskupa pre diecézu Linköping. Vo voľbách sa stretli dvaja víťazi z prvého kola, ktorí získali najväčší počet hlasov. Zvíťazil Martin Modéus, 48 -ročný  pomocný kňaz pre obnovu bohoslužieb v štokholmskej diecéze. Dostal 397 hlasov, kým jeho vyzývateľ Michael Mogren 172 hlasov. Inštalácia bude v Linköpingu 6. marca 2011, kedy v úrade vystrieda biskupa Martina Linda, ktorý po 15 rokoch služby ako biskup odchádza do penzie. Srdcovou záležitosťou biskupa je onbova bohoslužieb. Napísal niekoľko kníh pre konfirmandov, modlitebné knihy, o tradícii a živote a obnove bohoslužieb.

(www.kyrkanstidning.com)

3 Komentáre k “Martin Modéus – nový biskup pre Linköping

 1. kantor

  ,,pomocný kňaz pre obnovu bohoslužieb,,- tento výraz, alebo túto funkciu nepoznám…Čo robí kňaz pre obnovu bohoslužieb? Ako obnovuje bohoslužby? Ide o počet miest na ktorých sa bohoslužby vykonávajú či o formu??

  1. Tohoto chlapíka jsem zažil osobně na jakémsi ekumenickém semináři a řekl bych, že na "pomocného kňaza" byl docela chytrý… podle jeho sebeprezentace jsem pochopil, že spíše pracuje jako diecézní poradce pro liturgické otázky. Z poznámek k jeho přednáškám jsem poměrně dlouho "žil" v tom smyslu, že jsem se opíral o jeho argumentaci v diskusích o liturgické reformě. Nevím jak je kvalifikován pro službu biskupa v jiných oblastech, ale tomuto oboru rozumí velmi dobře.

   1. Visby

    Vo Švédskej cirkvi sú v duchovenskej službe rôzne pozície, ktoré u nás nepoznáme. Po ordinácii sa novokňaz zaradí biskupom do niektorého cirkevného zboru, kde pod vedením skúseného farára pracuje 12-18 mesiacov. Táto pozícia sa volá pastorsadjunkt, čiže pomocník pastora. Po skončení tejto lehoty je voľný a môže sa uchádzať o voľné miesto kaplána – po švédsky komminister, čo je z latinského – spoluslúžiaci. Vedúci cirkevnéhgo zboru je farár alebo pastor , tiež často kyrkoherde. Spomínaný pomocník biskupa v diecéze – stiftsadjunkt – má na starosti jeden, dve alebo aj viacej smerov práce v diecéze (bohoslužby, deti, mládež, konfirmandi, námorníci, a pod.) M. Modéus je vysokovzdelaný teológ. Podľa životopisu: absolvoval teológiu na Univerzite v Lunde, v tom istom meste aj Pastorálny inštitút, študoval na Švédskom teologickom inštitúte v Jeruzaleme, na Štokholmskej univerzite študoval sociálnu antropológiu a nakoniec r. 2007 získal doktorát teológie v odbore exegetika SZ, smer rituálne štúdiá. Od r. 1990 sám alebo v spoluautorstve publikoval do 13 kníh.   

Komentovať