JAKOBEI, PAVEL

JAKOBEI, PAVEL

Pavel Jakobei (*1695) sa narodil v Prietrži. Študoval v Žitave a vo Wittenbergu. Začínal ako rektor (učiteľ na cirkevnej škole) na Brezovej pod Bradlom. Neskôr sa stal farárom v Modre, kde pôsobil celý život. V Modre je aj pochovaný, ale miesto jeho posledného odpočinku nie je známe. Zomrel v roku 1752.

Z jeho tlačou vydaných diel sú známe:

  1. Znamenité řeči Písma svatého k vysvětlení Katechizmu Dr. M. Luthera, Bratislava 1723.
  2. Velmi dúležité příčiny čtyr nejhlavnejších, a to v týto poslední časy nejobyčajnejších hříchú hodováni a opilství, smilství a nestydatosti, svárú, závisti a lakomství pro které varovati se máme, Púchov 1724.
  3. Duchovní domácí hodiny, Púchov 1727 (preložil z nemčiny)
  4. Duchovný poklad modliteb křestanských, Žitava 1732, Bratislava 1780, 1663, 1870, 1891 v Turnove.  Táto objemná kniha má vyše 111 strán a vyše 2000 modlitieb na všetky dni sviatočné, nedeľné, ale aj všedné a na všetky životné príležitosti a udalosti. Modlitby buď prevzal od iných autorov, alebo sám napísal. Sú naplnené náboženskou vrúcnosťou a kresťanskou vierou a nádejou.
  5. Zahradka duší nemocných, Púchov 1733
  6. K najznámejším dielam patrí jeho Evanjelický funebrál, Wroclaw 1740, ktorý dosiahol 20 vydaní a bol veľmi dlho používaným a obľúbeným spevníkom pohrebných piesní.

V nedeľu 30. októbra t. r. odhalil OÚ Prietrž a CZ ECAV v Prietrži pamätnú tabuľu prietržskému rodákovi Pavlovi Jakobeimu pri evanjelickom kostole. Umiestnenie tabule iniciovala p. starostka a na jej zhotovenie prispel aj Trnavský samosprávny kraj. Pri odhalení pamätnej tabule dve príležitostné piesne zaspieval spevokol CZ zo Senice.

Komentovať