Dňa 25. septembra 2016 boli v ev. kostole v Bardejove slávnostne ordinovaní piati novokňazi v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Záznam zo slávnosti nájdete v archíve RTVS: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/10193/106294

Komentovať