Niektoré štatistické údaje z ELCA

V minulom roku bolo pokrstených 58.328 osôb. Služieb Božích sa v týždni zúčastňovalo v priemere 1.3 milióna osôb, čo je proti roku 2002 pokles o 16%. Celková zadĺženosť cirkevných zborov sa blíži k číslu 2 miliardy dolárov. Zbory sú pod značným finančným stresom. Celková suma príjmov v zboroch vlani v ELCA činila 2.66 miliardy dolárov. Vyčíslená hodnota majetku v zboroch ELCA je teraz 21 miliárd dolárov. Roku 1988 to bolo iba 13.1 miliardy dolárov. ELCA je teda "bohatá cirkev", jej úlohou je, ako tieto aktíva previesť "do efektívneho poslania a služby". Roku 2009 odišlo do dôchodku 252 duchovných, čo je pre hospodársku krízu najnižšie číslo v roku. Za prvých deväť mesiacov m.r. bolo zo zoznamu zborov vyškrtnutých 204 cirkevných zborov, čo predstavuje 112.818 pokrstených členov.

(www.elca.org)

Komentovať