Vyšiel tlačový orgán Maďarskej reformovanej cirkvi

Maďarská reformovaná cirkev je zduženie všetkých reformovaných cirkví v Karpatskom oblúku a na celom svete s maďarských jazykom. Vznikla v Debrecíne v máji 2009 na zasadnutí zákonodarnej synody. Táto jednotná maďarská reformovaná cirkev teraz vydala oficiálny tlačový orgán s názvom " Kalvínova hviezda". Tlačovina má 136 strán a vychádza v náklade 35 tisíc kusov. Vychádzať bude raz ročne. Redakcia sídli v Budapešti. Obsahom je vzdelávanie, mládež, dedičstvo reformátorov, cirkevná hudba, misijná práca.Toto číslo je skúšobné. O jeho pokračovaní rozhodne predsedníctvo generálneho konventu v novembri t.r.

(www.reformata.sk)

Komentovať