Zasadala Rada predsedov LCMS v USA

Jedným z riadicich orgánov Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA je aj Rada predsedov (Council of presidents -COP). Tento orgán sa zišiel v dňoch 11. až 14. septembra t.r. v St. Louis. Rada predsedov schválila umiestnenie 214 pracovníkov LCMS, z toho sú 34 riadni pastori a 180 poverení služobníci. Rada vymenovala tiež 29 mužov za kaplánov, z toho 23 do kategórie špecifickej služby pastora. Rada pokračovala v diskusii o revitalizácii cirkvi. Prítomní si vypočuli viacero referátov o skúsenostiach s obživovaním cirkevných zborov. Mnohé mestské zbory vymierajú. Kríza postihuje aj rodiny a veriacich, a tak mnohí pastori sa obávajú, že  zbory v budúcnosti nebudú vládať živiť pastora a jeho rodinu. Finančná kríza sa prejavuje aj v cirkevnom školstve. Podľa súčasných štatistík má LCMS teraz vo svojich školách zapísaných 255 tisíc študentov. Celkový počet škôl je 2444. Najbližšie zasadnutie COP bude 16. a 17. novembra 2010 v Nashville.

(www.lcms.org)

Komentovať