Predstavitelia európskych cirkví u slovenského predsedníctva Rady EU

V utorok 12.júla 2016 predpoludním  v Bratislave delegácia vedená slovenským štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ivanom Korčokom prijala zástupcov Konferencie európskych cirkví (CEC) a Komisie biskupských konferencií krajín Európskej spoločenstva (COMECE).

Stretnutie slovenského predsedníctva Rady Európskej únie a zástupcov cirkví  bolo zamerané na stav Európskej únie v nadväznosti na tzv referendum o Brexite  a prebiehajúcu utečeneckú a migračnú krízu, vrátane reformy dublinského nariadenia, rozvoj politiky mieru , ako aj podporu rodín.

Štátny tajomník Korčok uvítal úsilie cirkví vo verejnej sfére a ich hľadanie riešenia, ktoré majú vplyv na celú európsku spoločnosť. Požiadal o podporu pri komunikácii s európskymi občanmi, a to najmä v záležitosti priamo spojenej s existenciou EÚ. Korčok zdôraznil, že Slovensko chce urýchliť vznik Európskeho spoločenstva a že mnohé z problémov  v Európe v súčasnosti nemá za následok zlyhanie spoločného projektu.

  Predstavitelia CEC a COMECE zdôraznili význam cirkví v dialógu o budúcnosť Európy. Michael Kuhn oznámil, že COMECE začne úvahy s prípravou kongresu v roku 2017 o európskej integrácii, rozvoji demokracie a identifikovaní novej výzvy, ktorú EÚ môžu priniesť. CEC predstavila svoju najnovšiu tému “Aká bude budúcnosť Európy?”, ktorá pozýva svojich členov a partnerov k rozhovoru o budúcnosti kontinentu a budovaniu Európy ako nášho spoločného domova. S ohľadom na stály prílev utečencov a prisťahovalcov do Európy, cirkevní predstavitelia zdôraznili humánne zaobchádzanie s týmito zraniteľnými ľuďmi. Solidarita medzi členskými štátmi EÚ je rozhodujúca preto treba  revíziu nariadenia z Dublinu, riešiť základné príčiny a koordinovať reakcie EÚ , aby sa zabránilo ďalšiemu ľudskému utrpeniu.

“V dialógu, bol som schopný vyjadriť naše vzájomné presvedčenie, že starostlivosť o rodiny s deťmi by sa mala stať jednou z najvyšších priorít EÚ,” povedal Mons. Jozef Halko, pomocný biskup Bratislave.

“Prišli sme si vypočuť správu zo slovenského predsedníctva. Existujú rozdiely v názoroch medzi vládami EÚ a potrebujú byť prerokované, ale netreba ich preceňovať alebo dramatizovať, “poznamenal Fr Heikki Huttunen,  generálny tajomník CEC. “Cirkvi majú jedinečnú sieť načúvať skúsenostiam v rôznych častiach Európy, a musíme ju použiť na zvýšenie pocitu spolupatričnosti.”

Stretnutie CEC a COMECE so slovenským predsedníctvom Rady Európskej únie sa konalo v súlade s článkom 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ide o záväzok EÚ na otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s cirkvami a náboženskými komunitami.

Predstavitelia CEC a COMECE boli:

J. E. Mons. Jozef Halko, pomocný biskup Bratislava, KBS

Fr Martin Kramara, hovorca  KBS

J . E. Rastislav, arcibiskup, Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku
Mgr. Michal Švajko, Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku
Miloš Klátik, generálny biskup, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku
László Fazekas, biskup, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
Ladislav Krpala, tajomník, Ekumenická rada cirkví na Slovensku
Fr Heikki Huttunen, generálny tajomník CEC
Michael Kuhn, generálny tajomník (dočasné), COMECE
Peter Pavlovič, študijný referent, CEC
Marek Mišák, politický poradca, COMECE

(www. ceceurope.org)

Komentovať