22 nových pracovníkov diakonie SELK nastúpilo do služby

V najväčšom diakonickom zariadení Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku (SELK) Naemi Wilke Stift v Guben pred rokom začalo študovať na Škole pre zdravotnú a opatrovateľskú pomoc 25 študujúcich, z nich teraz 22 úspešne vykonalo záverečné skúšky a 30. sept. t.r.boli slávnostne vyradení do služby. Štúdium pozostávalo zo 600 hodín teórie a viacej ako  1100 hodín praktických hodín. 1. októbra t.r. sa začal nový študijný rok pre nových študujúcich.

(www.selk.de)

Komentovať