600. rokov od upálenia Hieronyma Pražského v Kostnici

Ešte dobre nevychladla zem po Husovej hranici za mestom Kostnica, keď na tom istom mieste vzplanula hranica nová, na ktorej bol z rozhodnutia Kostnického koncilu upálený druhý český martýr, žiak a priateľ Husov, magister Hieronym (Jeroným) Pražský. Stalo sa tak 30. mája 1416. Zastavme sa preto s úctou a pietou pri 600. výročí mučeníckej smrti Hieronyma, verného vyznavača Viklefovho a Husovho učenia. Priblížme si život a dielo tohto významného učenca európskeho formátu, magistra štyroch významných univerzít tej doby. Dosiahol titul magistra (majstra) siedmych slobodných umení na štyroch prestížnych univerzitách a to v Paríži na Sorbone, v nemeckom Kolíne a Heidelbergu a v Prahe.

Hieronymova mladosť a štúdium v Prahe

O Hieronymovi Pražskom nie je dosiaľ ani v Čechách vydaná ucelená monografia. Jeden z dôvodov je, že jeho výnimočná osobnosť a mučenícka smrť vždy stála čiastočne v tieni života a mučeníckej smrti známejšieho  M.J.Husa. Druhý dôvod je ten, že o jeho živote sa zachovalo relatívne málo správ a údajov. Vzhľadom na jeho vek, z jeho pera pochádza menej spisov, pojednaní a listov. Historici predpokladajú, že sa Hieronymus narodil v Prahe, ako syn nejakého Vojtecha (F.Šmahel: Václava) z Nového Mesta pražského, niekedy okolo roku 1380.

Jedným z mnohých paradoxov jeho života je, že niektoré údaje o jeho pôvode a živote zachoval jeho veľký nepriateľ, kardinál Eneas Sylvius,  neskorší pápež Pius II., ktorý napísal v stredoveku známe dielo ” Česká história”. V nej sa zaoberá i osobnosťou Hieronyma o ktorom píše že bol: ”virum nobilem de domo putris piscis” t.j.”urodzený muž z domu hnilej ryby”. Už František Palacký a iní predpokladali, že to bol práve jeho patricijský pôvod a dostatočné finančné zabezpečenie, čo mu umožňovalo v mladosti precestovať temer celý vtedajší kresťanský svet a spoznať krajiny, kultúru a náboženstvo okolitých krajín i samotnej Palestíny. Takáto cesta bola aj vo vtedajšej dobe veľmi nákladná, ale aj riskatná, čo svedčí o veľkej odvahe a  nepokojnej povahe mladého Hieronyma. Krstné meno ktoré dostal svedčí o jeho slovanskom pôvode, keďže v stredoveku sa tradovalo, že sv. Hieronymus (347 – 420), cirkevný otec a prekladateľ Písma svätého do latinčiny mal slovanský, ilýrsky pôvod.

Prvým overiteľným faktom o Hieronymovi je záznam o jeho bakalárskej promócii v októbri roku 1398, keď úspešne zložil skúšky a stal sa bakalárom slobodných umení na pražskej Karlovej univerzite. Z toho sa dá usuzovať, že študovať na univerzite začal v rokoch 1395 – 96. Bol teda najmenej o desať rokov mladší ako M.J.Hus. Hieronym bol jeho žiakom a žiakom ďalších proreformných učiteľov na Karlovej univerzite. V priebehu univerzitného štúdia sa dokázal ako mimoriadne talentovaný, túžiaci po vedomostiach a veľkým životným elánom naplnený mladý muž. Už vtedy vzniklo medzi J.Husom a jeho študentami silné puto. Nebolo preto náhodné, že to bol práve Ján Hus, ktorý na začiatku roku 1999 vymohol od dekana artistickej fakulty pre Hieronyma výnimku, aby nemusel povinne dva roky prednášať na fakulte, ako to bolo zvykom, ale mohol odísť na štúdim do anglického Oxfordu.

(pokračovanie…)

Komentovať