Lutherov spolok vysvätil vo Fínsku pastorov

V sobotu 2. okt. t.r.v Helsinkách biskup Matti Väisänen konzervatívneho Lutherovho spolku vo Fínsku ordinoval štyroch mužov za pastorov tejto sesterskej odnože Misijnej provincie zo Švédska. Predtým už Misijná provincia ordinovala osem kandidátov za pastorov. Lutherov spolok, ktorý neuznáva ordináciu žien, nemá právo pracovať v rámci Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska. Štyria noví pastori začnú pracovať  v komunitách Spolku v St.Michels,Karleby, Tavastehus a Helsinki. Píše o tom Fínska tlačová agentúra. Mattiho Väisänena ordinoval za biskupa v marci t.r. biskup Misijnej provincie vo Švédsku Arne Olsson, načo v auguste t.r. dómska kapitula v Tammeforse Väisänena vyčiarkla z listiny kňazov  ľudovej cirkvi.

/www.kyrkanstidning.com)

Komentovať