Dánska ľudová cirkev bude plným členom Spoločenstva Porvoo

V nedeľu 3. okt. t.r. budú sa v katedrále Panny Márie v Kodani konať slávnostné služby Božie z príležitosti vstupu Dánskej ľudovej (luteránskej ) cirkvi za plného člena Spoločenstva Porvoo. Spoločenstvo Porvoo tvoria luteránske cirkvi Islandu, Nórska, Švédska,Fínska, Estónska a Litvy a Anglikánskej cirkvi Anglicka, Škótska, Walesu a Írska.Súčasťou sú aj episkopálne cirkvi zo Španielska a Portugalska. Spoločenstvo Porvoo bolo podpísané r. 1996. Jeho cieľom je napomáhanie jednoty kresťanov v praktickom živote: vzájomné uznávanie ordinácie kňazov, vykonávanie krstov, pohrebov, bohoslužieb a pod.

(www.folkekirken.dk)

Komentovať