V Lotyšsku synoda Evanjelicko -luteránskej cirkvi odmietla ordinovať ženy

Synoda  Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Lotyšsku schválila rozhodnutie počtom hlasov 201 z  282 , že v tejto cirkvi sa nebude uplatňovať ordinovanie žien za duchovných. V tejto cirkvi sa ženy ordinovali v rokoch 1975 – 1985 a v rokoch  1989 – 1992. S nastúpením do úradu arcibiskupa Janasa Vanagsa v roku 1993 , ktorý je pevným zástancom biblickej vernosti a apoštolskej tradície a odmieta duch času a genderovú ideológiu, ordinovanie žien sa nepraktizuje.  Už pred hlasovaním nemecké farárky a niektorí predstavitelia evanjelických cirkví vyvíjali vysoký nátlak na Lotyšov, aby to nerobili. Teraz o to viacej schválenie ostro kritizujú. Lotyšská cirkev tak posilní tábor členských cirkví v SLZ, kde 27 členských cirkví túto ordináciu nepraktizuje. Podobne to robia luteránskej cirkvi združené v ILC – International Lutheran Council  a v CELC – Confessional Evangelical Lutheran Conference. Katolícka a pravoslávna cirkev, ktoré spolu majú do 2 miliard členov, ordinovanie žien nepraktizujú. Aj väčšina protestantských denominácii.

(www.idea.de)

Komentovať