Protestanti a baptisti v Európe chcú tesnejšie spolupracovať

Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe (GEKE) a Európska baptistická federácia (EBF) zaviazali sa k tesnejšej spolupráci. O tom podpísali dohodu koncom septembra v Rocca di Papa pri Ríme. EBF zahrnuje okolo 51 národných jednôt v Európe ,Blízkom a Strednom Východe. GEKE má 105 luteránskych, reformovaných, unijných a metodistických členských cirkví vo viacej ako 30 krajinách Európy a Lat. Ameriky. Dohodu 24. septembra t.r. podpísali gen. tajomník GEKE Michael Buenker a gen. tajomník EBF Tony Peck. Neodstraňujú sa však teologické rozdiely, napr. otázka krstu. Baptisti nekrstia deti, len veriacich dospelých. Z tohoto dôvodu plné členstvo baptistov v GEKE neprichádza do úvahy.

(www.ekd.de)

Komentovať