Slávnosť Svätej Trojice

Slávnosť Svätej Trojice

27. mája 2018 väčšina kresťanov  podľa liturgického kalendára slávi Svätú Trojicu. Ide o slávnosť – vyvrcholenie Vianoc, Veľkej noci a Turíc. Slávnosť nám prikazuje oslavovať Trojjediného Boha : Otca Stvoriteľa, Syna Vykupiteľa a Ducha Svätého Posvätiteľa. Ide o jedného Boha v troch osobách.

Už SZ v 1M 18, 1-14 nám ukazuje na prekrásnom príklade lásky Boha k človeku návštevu troch anjelov u Abraháma a Sáry, ktorí boli vo vysokom veku. Cieľom návštevy bolo zvestovanie narodenia syna. Abrahám, nevediac o koho ide, návštevníkov pohostil. Traja anjeli boli tri božské osoby. Ikonograficky to majstrovsky zobrazil v 15. storočí ruský maliar Andrej Rubľov v ikone Svätá Trojica. Našim ľudským rozumom sa Trojica nedá pochopiť.

K tomu nám pomáha Duch Sv., ktorého závdavok sme prijali pri Krste svätom. On nám pomáha v našej viere.

Svätý, svätý, svätý  Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde” Zj. 3,8

Lebo z Neho a skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen. ” Rim 11, 16

Komentovať