Rozhovory severských lut. diecéz a nemeckých a anglických luteránov

13. a 14. apríla sa v hlavnom meste Fínska Helsinkách konali rozhovory reprezentantov Spoločenstva severských diecéz a Nezávislej ev. lut. cirkvi Nemecka (SELK) a Evanjelicko-luteránskej cirkvi Anglicka (ELCE). Zástupcovia jednotlivých cirkví predstavili štruktúru a stanovy – ústavu svojej cirkvi. Tieto cirkvi vznikli na základe nesúhlasu s liberálnym smerom národných cirkví v učení i v praxi. Všetky majú biskupské zriadenie, okrem ELCE, ktorá má kongregacionálne zriadenie, nemá biskupa. Rozhovory sa týkali týchto oblastí: učenie o Pásme svätom, Svätej Trojici, osobe a diele Syna Božieho, osobe a diele Sv. Ducha, ospravedlnenie a posvätenie, posledné časy, ekumenické vzťahy s inými cirkvami, a to tak vnútri luteranizmu i mimo neho. Účastníci sa zhodli, že rozhovory boli užitočné a výsledky zhrnuli v spoločnom vyhlásení. Spoločenstvo Severských luteránskych diecéz vzniklo roku 2015 a skladá sa z Evanjelicko-luteránskej misijnej diecéze Fínska, Misijnej provincie Švédska a Evanjelicko-luteránskej diecézy Nórska. Kým SELK a ELCE sú členskými cirkvami Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) , Severské diecézy vedú rozhovory o prijatí za členov.

(ilc-online.org)

Komentovať