Švédski luteráni -pietisti sú aktívni

EFS – Evangeliska fosterland stiftelsen (Evanjelická misia) sa nazýva samostatná pietistická organizácia v rámci Švédskej cirkvi. Jej cieľom je pomáhať ľuďom žiť denne blízko Ježiša Krista. Zdôrazňujú misijnú ,evanjelizačnú a biblickú prácu a dôraz kladie na rolu laikov v cirkvi.Doma vo Švédsku sa venujú práci v malých skupinách, v organizovaní kurzov, vydávajú letáky, brožúry a knihy, osobitnú pozornosť venujú deťom a mládeži. Ich najväčšími projektami pre zahraničie je podpora misie najmä v týchto krajinách: Eritrea, India, Etiópia, Malawi, Sudan a Somálsko. Teraz oznámili, že sa im podaril husársky kúsok, keď vo Švédsku pre účely práce tejto misijnej organizácie vyzbierali za dva dni (25.a 26. sept.)  l.5 milióna šv. korún. Ich webová stránka je www.efs.nu.

(www.dagen.se)

Komentovať