Začala gen. synoda Švédskej cirkvi

Dnes 28. 9.2010 sa začalo štvordňové zasadnutie prvej časti generálnej synody Švédskej cirkvi, najvyššieho správneho a zákonodarného orgánu, nazývaného aj cirkevný parlament. Synoda má 251 členov volených demokraticky priamo členmi cirkvi nad 16 rokov na obdobie štyroch rokov.Vlani vo voľbách bolo vymenených 119  synodálov. Synodálov volia podľa príslušnosti k politickej strane. Po vlaňajších voľbách je terajšie zloženie synody takéto:

Sociálni demokrati -71; liberálni konzervatívci – 41; centristi – 34; nestraníci – 33; kresťanskí demokrati – 18; ľudovci – 13; odvážna cirkev – 13; zelení – 8; otvorená cirkev- 8;švédski demokrati – 7; ľavica – 3; cirkevné združenie v diecézi Visby – 1;strana seniorov -1.

Synoda dostala na prerokovanie spolu 86 rôznych návrhov. Hlavnými otázkami riešenia má byť Večera Pánova a podnikanie cirkvi. Niektorí navrhli, aby bola V.P. prístupná aj pre nepokrstených, ďalej sa navrhuje, aby sa miesto vína podával pri prijímaní nealkoholický nápoj a bezlepkový chlieb. Má sa tak umožniť, aby nik nebol od V.P. odstrkovaný. Pri podnikaní chcú umožniť cirkevným zborom zapojiť sa do asistovaného bývania a skupinových domov. Večer bude v katedrále v Uppsale bohoslužba, ktorú povedie arcibiskup A.Wejryd.Prítomný bude aj švédsky kráľovský pár.

(www.dagen.se)

Komentovať