Modliba pri spomienke na MRŠ

Modlitba ( kolekta)  pri spomienke na MRŠ v Košariskách

 

Milostivý a dobrotivý Bože, ďakujeme Ti úprimne /

že si nám býval príbytkom od pokolenia do pokolenia .//

Ďakujme Ti pri dnešnej spomienke za to, že si

aj náš národ povolal do svojej služby/

a obdaril si ho vernými a požehnanými služobníkmi. //

Zvlášť ďakujeme spoločne za veľké a vzácne dielo syna tohoto cirkevného zboru košarišského/ za Milana Rastislava Štefánika a jeho druhov, ktorých si pred … rokmi náhle odvolal z tejto časnosti do večnosti .//

Nech spočívajú navždy v Tvojom milostivom náručí /

a ich pamiatka nech je požehnaná a vzácna medzi nami z pokolenia na pokolenie .//

Prosíme ťa o Tvoju ochranu pre nás i našich potomkov/

buď a zostávaj nám pevnosťou života a naším hradom prepevným .//

Ochraňuj našu vlasť a veď nás k jednote ducha vo zväzku pokoja, /

až kým neprídeme aj my tam, kde Ty si večne živý Pán panujúcich a Kráľ kraľujúcich v jednote so Synom i Duchom Svätým na veky vekov! Amen (ĽB)

Komentovať