Teologický seminár v Bielorusku

Od 21. do 23. apríla 2016 sa v bieloruskom meste Bobruisk stretlo 15 pastorov, diakonov a vedúcich zborov takmer všetkých cirkevných zborov Nezávislej Evanjelicko-luteránskej cirkvi Bieloruska na teologickom seminári. Ako referenti vystúpili farár SELK z Nemecka Armin Wenz z Halle s prednáškou o základoch luteránskej vierouky a farár Sergius Schoenfeld z Wolfsburgu o budovaní cirkevného zboru. Obe konzervatívne cirkvi sú v partnerskom vzťahu.

(www.selk.de)

Komentovať