75 rokov činnosti Evanjelického združenia mužov (Männerwerk) vo Württembersku

V nedeľu 2. okt. t.r. si v Stuttgarte pripomenú slávnostnými službami Božími v kostole Paula Gerhardta 75. výročie založenia Evanjelického združenia mužov v tejto spolkovej krajine. Kázať bude biskup cirkvi F.O. July. Po bohoslužbách bude predstavená doterajšia činnosť združenia a pódiová diskusia k téme účasti mužov a žien v práci cirkvi. Súčasne uvedú do úradu nového predsedu tohto združenia Hansa Kahlaua.

(www.elk-wue.de)

Komentovať