Celopoľský zjazd evanjelickej mládeže

V čase od 24. do 26. septembra bude sa v Chorzowe konať celopoľský zjazd evanjelickej mládeže. Tohtoročná téma je " Naša rola" – v nej ide o rolu žien, mužov i rodín, jednotlivca ako mládežníka vo vzťahu k cirkvi, v doraste , v čase dospelosti, teda všetkých stupňoch života. Zjazd organizuje Centrum misie a evanjelizácie EAC v PR. Bohatý program možno nájsť na stránke www.mlodziluteranie.pl .

(www.luteranie.pl

Komentovať