Okolo 20 nových kantorov v Maďarsku

Okolo 20 nových kantorov v Maďarsku

V sobotu 9. apríla 2016 na záver zimného vzdelávacieho kurzu konali sa v Inštitúte pre vzdelávanie kantorov vo Fóte  Evanjelickej cirkvi v MR záverečné skúšky, ktoré úspešne vykonalo do 20 osôb. Stali sa tak pomocnými i riadnymi kantormi a obdržali vysvedčenia a osvedčenia o vzdelaní. Pred týmto aktom senior Adam Mekis posvätil tamojší organ, ktorý bol elektrifikovaný.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať