Detský kanál KI.Ka v Nemecku bude vysielať biblický dobrodružný seriál

Prvý raz sa obe veľké kresťanské cirkvi v Nemecku spoločne podieľajú  na biblickom TV seriáli pre deti. Seriál pod názvom "Tajomstvo -Chi-Rho" začnú vysielať 1. nov. t.r. na detskom TV kanáli KI.KA. Autori tohto projektu chcú takto kresleným vysielaním  oboznámiť deti s Bibliou.  CHi-Rho je grécky monogram Ježiša Krista,ktorý poznali už prví nasledovníci Krista ako poznávacie znamenie. Seriál bude prinášať príbehy Starého a Nového zákona.Výrobné náklady 26- dielneho seriálu budú stáť 7.5 mil €, z toho cirkvi naň prispejú jednou pätinou.

(www.ekd.de)

Komentovať