Poľskí evanjelici opäť neschválili ordináciu žien v cirkvi

V dňoch 1 . až 3. apríla t .r. sa vo Varšave konalo 9. zasadnutie XXX. synody Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľskej republike. V posledný deň zasadnutia sa konali služby Božie v chráme Sv. Trojice, na ktorých biskup cirkvi Jerzy Samiec inštaloval novo zvolené konzistórium cirkvi. To pozostáva z ôsmich členov: okrem biskupa, ktorý je predsedom synody, tvorí ho jeho zástupca z radov neordinovaných, traja duchovní a traja neordinovaní. Na druhý pracovný deň synody bola témou schválenie ordinácie žien v tejto cirkvi. V roku 2010 synoda drvivou väčšinou hlasov ordináciu zamietla. Po šiestich rokoch živých diskusii a príprav hlasovanie synodálov bolo takéto: za bolo 38, 26 bolo proti a 4 sa zdržali hlasovania. Na schválenie akéhokoľvek návrhu sú potrebné dve tretiny hlasov. V tomto prípade chýbalo 8 hlasov. Takto absolventky teológie v Poľsku budú mať naďalej titul diakonka a môžu konať všetky duchovné služby okrem Večere Pánovej a nemôžu  byť volené za zborového duchovného.

(www.luteranie.pl)

Komentovať