Nový biskup ELCPNG

510 delegátov na 30. synode 15. januára t. r. zvolili po niekoľkých volebných kolách  za nového biskupa Evanjelicko luteránskej cirkvi v Papue Novej Guinei  (ELC PNG) Rev. Jacka Urameho. Oponentom mu bol úradujúci biskup G. Wenge. Delegáti zvolili aj zástupcu biskupa Rev. Lukasa Kedabinga a generálneho tajomníka cirkvi  Berharda Kaisoma.  Týmto aktom bolo vymené celé vedenie cirkvi. Ich inštalácia sa konala  14. marca t. r. v kostole sv. Andreja v Ampo.  Vykonal ju biskup Luteránskej cirkvi Austrálie John Henderson. Nový biskup má 47 rokov, bol predsedom Melanézskeho inštitútu v Goroka, pochádza z provincie Chimbu a je prvým obyvateľom vysočiny v tejto funkcii. Päť rokov pôsobil ako pastor v Nemecku. Je ženatý, s manželkou majú 4 deti.  ELC PNG má okolo 1,200 000 členov, čo je 20% z celkového počtu obyvateľov tejto krajiny. V krajine pôsobí i konzervatívna Gutnius Lutheran Church, ktorá má asi 150 tisíc členov.

(www.lca.org.au) a iné webové stránky

Rev Jack Urame   Nový biskup Jack Urame

Komentovať