Biskup Meister medzi motocyklistami

Do 150 motocyklistov sa očakáva na tradičných službách Božích v Dedensen pri Hannoveri. Služby Božie sa budú konať v evanjelickom kostole v stredu 10. apríla 2016 popoludní o 14.00 hodine. Kázať bude krajinský biskup Ralf Meister z Hannoveru, ktorý je tiež motocyklista. Po bohoslužbách bude jazda mestečkom . Organizátorom podujatia je miestny pastor Gerald Petzold. Účastníci si chcú pripomenúť zranených kamarátov v minulom roku a vyprosiť od Pána ochranu a požehnanie v tomto roku.

(www.landeskirche-hannovers.de)

Komentovať